Förlängda Armen Logistik AB

Historik


1979 startade Mats Nilsson, Gun Nilsson och Göran Gavås Förlängda Armen AB.
I april 2005 valde Mats Nilsson, Gun Nilsson, Göran Gavås och Björn Nilsson att bryta ut avdelningarna tryckeri, distribution och lager från Förlängda Armen AB och bildade Förlängda Armen Logistik AB (även kallat Falog) i lokaler på Domnarsvgatan i Spånga.
Även fast det på pappret ser ut som ett nytt företag har alla som jobbar i företaget många års erfarenhet av alla våra tjänster.
Vår företagsidé är att, som namnet antyder, vara andra företags förlängda arm. Ambitionen är att hjälpa våra kunder med olika sorters tjänster där kunden inte längre har resurserna att klara av det själv.
Vi skall utföra tjänster inom tryckeri, trycksaksdistribution, lager, godstransporter från lagret. Idén är att koppla samman alla dessa grenar till ett nätverk av servicetjänster.