Förlängda Armen Logistik AB

Personal


Det är vi som jobbar inom Förlängda Armen Logistik.

Torbjörn Eldh

Ansvarsområde:

Hela företaget

Telefon:

08-598 450 85

E-mail:

torbjorn.eldh@falog.se

Björn Nilsson

Ansvarsområde:

Ekonomi och Drift

Telefon:

08-598 450 75

E-mail:

bjorn.nilsson@falog.se

Sebastian Düberg

E-mail:

sebastian@falog.se

Jessica Eriksson

E-mail:

jessica.eriksson@falog.se

Linus Huzell

E-mail:

linus.huzell@falog.se