Förlängda Armen Logistik AB

Distribution


Att trycksaker och paket skall komma fram i tid är en självklarhet, därför har vår distributionsavdelning stor kapacitet och modern utrustning.
Behöver Ni hjälp med att stoppa i kuvert, etikettera och frankera har vi över 20 års erfarenhet från att ha hjälpt många arbetsgivareorganisationer med dessa tjänster.
Vi klarar naturligtvis av komplicerade manuella distributioner och packningar. Det kan gälla utskick med flera enheter med olika format, oblatering av svarskort och allt i en viss ordning i specialkuvert.
Plockning av inlagor i pärmar med leverans till olika adresser är också en del av vårt arbete.
Fortfarande måste många produkter bearbetas manuellt t.ex. tavlor, konstverk och glas är en specialitet för oss.

Låt oss ta hand om Era utskick nästa gång, vi har kunskapen, resurserna och erfarenheten att göra det till Er fulla belåtenhet. Se vår prislista.

Kontaktperson på Distributionsavdelningen är Torbjörn.