Förlängda Armen Logistik AB

Lager


Behöver Ni mer lagerutrymme för längre eller kortare tid står vårt stora rejäla lager på cirka 6.000 pallplatser till Ert förfogande.
Här kan Ni lagra sådant som inte behövs just för dagen men inte vill göra Er av med. Ni kan även uttnyttja det som ett logistiklager.
Vi ser till att Era produkter kommer till rätt adress på rätt dag.
Många företag har ett stort antal produkter att hålla reda på som t. ex. pärmar, inlagor och blanketter. Vi skickar ut dom från lagret till filialkontor eller kunder. Självklart kan vi se till att det inte fattas något på hyllorna.
Möbler, montrar och utställningsmaterial är skrymmande att ha på sitt eget lager. Dessa lagras och körs till och från olika platser i Sverige.
Godset som vi lagrar levereras tillbaka till Er lika fräscht som när vi tog hand om det.
Allt som lagras här ligger i tryggt förvar hos oss. Vi tar ansvar för det och har försäkringar för detta. Är Ni osäker på Ert försäkringsskydd informerar vi Er gärna.
Dagtid som nattid kan vi ta emot större fordon för omexning och distribution av gods.

Här är vår lagerprislista.
Kontaktpersoner på Lageravdelningen är Mats.